წესები

  • იკრძალება უცენზურო ლექსიკა.
  • იკრძალება სამხედრო ან სტრატეგიული დანიშნულების ობიექტების ზუსტი კოორდინატების გამჟღავნება.